ZebraDoc – patikima ir saugu

Aukščiausia duomenų apsaugos garantija, paremta tarptautiniais sertifikatais ir standartizuotomis vidinėmis praktikomis

eIDAS

Europos Sąjungos reglamentas eIDAS reguliuoja elektronines identifikacijos, autentifikavimo ir pasitikėjimo paslaugas, kad būtų lengviau ir saugiau vykdyti elektroninę prekybą, komunikaciją ir sandorius tarp valstybių narių. Jo tikslas yra užtikrinti aukštą duomenų ir informacijos apsaugos lygį bei padidinti pasitikėjimą elektroninėmis paslaugomis.

Mūsų teikiamos paslaugos visiškai atitinka šį reglamentą ir yra patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos. Esame įtraukti į eIDAS patikimų paslaugų teikėjų sąrašą ir Lietuvoje esame antrasis kvalifikuotų paslaugų teikėjas šioje srityje.

ISO 27001

ISO 27001 yra tarptautinis informacijos saugumo valdymo standartas, kuriuo organizacijos vadovaujasi siekdamos apsaugoti savo informacijos išteklius nuo neautorizuotos prieigos, pavojų ir atakų. Taip užtikrinama aukšto lygio informacijos apsauga.

Mes atidžiai laikomės ISO 27001 informacijos saugumo valdymo sistemos ir vadovaujamės ja kasdienėje įmonės veikloje bei teikdami paslaugas. Nuolat stebime, analizuojame, tobuliname ir prisitaikome prie besikeičiančios aplinkos, klientų ir kitų veiksnių, susijusių su informacijos saugumu.

Esame profesionaliai pasiruošę apsaugoti klientų informaciją nuo vagystės, praradimo ar sugadinimo. Taikome griežtus informacijos saugumo valdymo procesus ir taisykles, kad apsaugotume duomenis nuo neigiamo poveikio. Mūsų darbuotojai yra mokomi laikytis aukščiausių informacijos saugos standartų ir pasiruošę imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta su tuo susijusių rizikų.

ISO 27001 standarto reikalavimų laikymasis mums ir mūsų klientams užtikrina, kad visi duomenys ir informacija bus saugiai laikoma ir tvarkoma.

ISO 20000-1

ISO 20000-1 yra tarptautinis informacijos technologijų paslaugų valdymo standartas, kuris padeda organizacijoms užtikrinti aukštos kokybės IT paslaugų teikimą ir procesų valdymą.

Įgiję šį tarptautinį sertifikatą, esame įpareigoti užtikrinti geriausią įmanomą IT paslaugų patirtį savo klientams. Taikydami griežtas paslaugų valdymo taisykles, siekiame užtikrinti IT sistemų stabilumą, našumą ir prieinamumą.

Turėdami ISO 20000-1 sertifikatą, galime patvirtinti mūsų IT paslaugų kokybę ir patikimumą. Nuolat tobuliname paslaugų procesus ir reguliariai vykdome paslaugų bei procesų auditus, kad užtikrintume aukštos kokybės IT paslaugų teikimą mūsų klientams.

ISO 9001

ISO 9001 yra tarptautinis standartas, kuris apibrėžia kokybės valdymo sistemas ir padeda organizacijoms užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos atitiktų klientų reikalavimus ir būtų aukštos kokybės.

Mūsų įmonė yra sertifikuota pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. Tai reiškia, kad turime aiškias ir efektyvias kokybės valdymo politikos ir procedūrų sistemas, kuriomis siekiame, jog mūsų klientai gautų patikimas ir aukštos kokybės paslaugas.

Turėdami ISO 9001 sertifikatą, mes galime lengviau pasiekti klientus, kurie taip pat vertina aukštą paslaugų kokybę ir aukščiausius standartus. Tai suteikia mums papildomą pasitikėjimą ir garantuoja mūsų klientams, kad mes esame įsipareigoję siekti aukščiausių kokybės standartų ir vykdome atitinkamus procesus siekdami užtikrinti, jog mūsų paslaugos atitinka klientų poreikius ir gerina paslaugos gavimo patirtį.

ISO 14001

ISO 14001 yra tarptautinis aplinkos vadybos standartas, kuris padeda organizacijoms valdyti savo poveikį aplinkai ir siekti ilgalaikio tvaraus vystymosi.

Mes, kaip įmonė, esame sertifikuoti pagal ISO 14001 standartą ir dedame visas pastangas, kad verslo veikla būtų kuo mažiau kenksminga aplinkai.

Atliekame reguliarius įvertinimus, kuriais stebime savo aplinkos veiksnius, identifikuojant galimus pavojus ir problemų sprendimus. Stengiamės sumažinti energijos ir žaliavų vartojimą, kad sumažintume poveikį aplinkai. Nuolat tobuliname savo veiklą, kad užtikrintume, jog būtume ne tik efektyvūs, bet ir draugiški aplinkai.